Vanuit welke visie?

Duurzame verandering is het resultaat van het begeleiden van  onzichtbare, menselijke processen in de verandering

Verandering is de enige constante in deze snel veranderende, complexe wereld. Iedere organisatie kampt met unieke verander-vragen en -dynamieken. En wat ik veel zie is een standaard aanpak van organisatie verandering.

Veel (transitie)managers en adviseurs investeren in de tastbare, zichtbare kant van de organisatie. Ze formulerende ronkende mission statements. Ze benoemen veranderdoelen en maken plannen van aanpak. Ze gaan aan de slag met het veranderen van de organisatiestructuur, de procesbeschrijvingen of onderlinge afspraken. En ze sturen heel intensief, met veel energie, om van A naar B te komen.

En als ze B niet snel bereiken? Dan volgt de volgende verandering. Het lijkt wel alsof er iedere paar jaar een nieuwe koers is met steeds drastischere maatregelen.Of men denkt dat de oplossing ligt in versnellen. In meer en harder werken en veel vergaderen. Met als gevolg dat mensen in de organisatie steeds meer druk ervaren en reageren vanuit een korte termijn focus.

Wat er mist is het besef dat veranderen een continu proces is met onzichtbare dynamieken. Een proces met een eigen verloop, soms langzamer dan je wilt. Een proces waarin alle betrokkenen ook nog een eigen individueel proces doorlopen. Een proces waarin je soms ineens 3 stappen vooruit gaat, en dan weer 2 stappen terug. En vaak kom je ergens anders uit dan wat je van te voren als uitkomst voor je zag. Je leert tenslotte tijdens het proces en stuurt onderweg bij.

De kunst van veranderen is om in het proces effectief te navigeren. Dat vraagt om het continue doorzien van wat er gebeurt en wat er op dat moment nodig is. Wat je daarvoor nodig hebt is met je volle aandacht aanwezig zijn. Wetende dat wat er gebeurt past bij wat ik noem de '5 fundamentele principes van een veranderproces'. Inzicht in deze principes geeft houvast en rust.

Navigeren doe je natuurlijk altijd met een kompas. Alleen overzicht dankzij de '5 fundamentele principes' is niet voldoende. Onderweg kom je natuurlijk van alles tegen waarop je wilt inzoomen om te snappen hoe je een stap verder komt. Je wilt kunnen kijken boven én onder de oppervlakte. En op alle lagen: de organisatie, de betrokken mensen en hun relaties .Hiervoor heb ik samen met Jacqueline Tangelder een 'verdiepende lens' ontwikkeld. 

Wil je meer weten over de 5 fundamentele principes van een veranderproces en de verdiepende lens? Ik licht ze graag een keer toe in een persoonlijk gesprek